Divišov
Hřbitov se nachází 2 km SV od centra obce, u rozcestí silnic do Měchnova a Šternova, nad terénním zářezem dálnice, naproti benzínovému čerpadlu.

Hřbitov byl založen snad roku 1776. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z konce 18. století. Poslední pohřeb se zde konal ve 30. letech 20. století. Na kraji hřbitova stojí márnice.

Hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.