Studený
Hřbitov se nachází 700 m JV od obce, vpravo od silnice do obce Dunice, v polích v malém hájku.

Hřbitov byl založen snad roku 1700. Nejstarší náhrobky jsou z 18. století. Poslední pohřeb se zde konal roku 1929. Při vstupu na hřbitov jsou patrné zbytky márnice.