Liteň
Hřbitov se nachází 1 km JJZ od zámku, na kraji pole, nedaleko silnice do Hostomic.

Hřbitov byl založen roku 1680, naposledy byl rozšířen v polovině 19. století. Nejstarší náhrobky jsou z konce 17. století, poslední pohřeb se zde konal před rokem 1941. Hřbitov je rozdělen na starou a novou část. Na kraji hřbitova je márnice. Hřbitov byl restaurován v 80. a 90. letech 20. století.

Velmi dobře zachovaný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu. Poslední zdejší dřevěný náhrobek z roku 1843 je uložen ve Státním židovském muzeu v Praze, v současnosti je vystaven v expozici v bývalé obřadní síni Pohřebního bratrstva.