Dolní Kounice
Nový hřbitov se nachází 300 m JZ od náměstí, v Trboušanské ulici, na kopci nad obcí.

Hřbitov byl založen roku 1680, naposledy rozšířen byl snad koncem 19. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1688. Pohřby se zde konaly do druhé světové války. Původní přístup na hřbitov býval od severu pešinou z ghetta, vstup byl klenutou márnicí. Je zde část náhrobku ze zrušeného středověkého hřbitova v trati Horní Opatov–Staré Hroby, vzdáleného asi 800 m JV od centra.

Velmi cenný hřbitov s 852 náhrobky barokního a klasicistního typu.

(Starý hřbitov býval 350 m jižně od zámku, 50 m západně od silnice do Pravlova. Založen snad ve 14. století, pohřby se zde konaly do 2. poloviny 17. století. Zlikvidován byl v 1. polovině 20. století. Dnes sad s jedním nečitelným náhrobkem.)