Česká Lípa
Hřbitov se nachází 500 m SSZ od hlavního náměstí, na západním okraji parku.

Hřbitov byl založen před rokem 1575. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století. Pohřby se zde konaly do roku 1905. Hřbitov byl za druhé světové války nacisty značně poničen a velká většina náhrobků byla odvezena. Dnešní hřbitov je už jen zbytkem toho původního. Hřbitov byl restaurován v letech 1989 a 1992.

Hřbitov s cennými náhrobky barokního a klasicistního typu.


(Nový hřbitov se nacházel na SV okraji města. Byl založen roku 1905 a po roce 1980 byl zlikvidován.)