Hořenec
Hřbitov se nachází na jižním okraji lesa, 1 km JV od obce, nedaleko hlavní silnice do Chomutova, ze které z ní k severu k lesíku odbočuje asi 300 m dlouhá polní cesta.

Hřbitov je neznámého stáří, doložen je v 1. polovině 19. století. Během druhé světové války i po ní byl devastován. Na ploše hřbitova se dochovala tři torza náhrobních kamenů a památník na místě hromadného hrobu obětí pochodu smrti z jara roku 1945. Ze zdi zůstaly jen základy a terénní val.