Údlice
Hřbitov se nachází na SV okraji obce, v polích, vede k němu cesta, která odbočuje k SV z Husovy ulice.

Hřbitov byl založen roku 1864. Během druhé světové války i po ní byl devastován. Na ploše hřbitova ohrazeného zdí, především v jeho západní části, se dochovalo asi 16 jednoduchých stél a hromadný hrob z konce druhé světové války označený památníkem, který je zdevastován.


(Starý hřbitov se nacházel na SV okraji obce, byl založen v 16. století, používán do roku 1870, zničen během druhé světové války, kdy byly náhrobky použity ke dláždění. Později rozparcelován a dnes využíván jako zahrádka a dvorky. Z původního značně rozsáhlého hřbitova se dochovalo jen několik úseků ohradní zdi a bývalá márnice či vozovna, využívaná dnes jako stodola.)