Hroubovice
Hřbitov se nachází na severním okraji obce, na svahu na kraji lesa.

Hřbitov je neznámého stáří, pravděpodobně byl založen kolem poloviny 18. století, rozšířen byl v polovině 19. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1788, poslední pohřeb se zde konal roku 1966. Poblíž vstupu na hřbitov stojí obřadní síň, na protilehlém konci hřbitova je malá márnice.

Hřbitov s asi 250 cennými náhrobky barokního a klasicistního typu.