Luže
Hřbitov se nachází 1,3 km SVV od náměstí, vpravo za objekty zemědělského družstva na kraji lesa.

Hřbitov je neznámého stáří, pravděpodobně byl ale založen v 1. polovině nebo v polovině 17. století, několikrát byl rozšiřován. Nejstarší dochované náhrobky jsou ze 17. století, poslední pohřeb se zde konal před druhou světovou válkou. Při vstupu na hřbitov jsou patrné zbytky márnice. Hřbitov byl těžce poškozen nacisty.

Hřbitov s cennými náhrobky barokního a klasicistního typu.