Přestavlky
Hřbitov se nachází 600 m SSZ od zámku, za obcí v polích nedaleko silnice do Hrochova Týnce, ze které k němu zleva odbočuje polní cesta opatřená kovovou závorou.

Hřbitov založen roku 1844. Nejstarší náhrobky jsou z poloviny 19. století, poslední pohřeb se zde konal pravděpodobně v 1. třetině 20. století. Na hřbitově se nachází pouze několik náhrobků, z nichž je většina povalena.