Zájezdec
Hřbitov se nachází 250 m severně od centra obce, na jejím okraji, po levé straně silnice vedoucí do Přestavlk.

Hřbitov byl založen v 18. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1789, poslední pohřeb se zde pravděpodobně na začátku 20. století. Márnice v JV rohu je využita jako stodola.

Hřbitov s asi 115 náhrobky barokního a klasicistního typu.