Habry
Hřbitov se nachází 1,2 km SZ od centra obce mezi poli u rybníčka. Polní cesta k němu odbočuje z hlavní silnice přibližně na úrovni poloviny obce.

Hřbitov pochází údajně ze 14. století, ale doložen je v 1. polovině 17. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1740. Poslední pohřeb se zde konal asi roku 1939. V JZ rohu hřbitova je zbytek průchozí márnice s jednoduchým kamenným portálem, ohradní kamenná zeď je částečně rozvalena.

Hřbitov s asi 250 náhrobky barokního a klasicistního typu.