Havlíčkův Brod
Tyfový hřbitov se nachází 1,5 km severně od centra mezi poli za městským hřbitovem, na zalesněném ostrůvku bez přístupové cesty.

Hřbitov byl využíván v letech 1916–1918 jako pohřebiště válečných uprchlíků, mezi nimiž vypukla tyfová epidemie. Na ploše asi 25 x 25 m je dochováno 86 náhrobků. Nechráněný (není obehnán zdí) a na našem území zcela unikátní hřbitov.


Hřbitov se nachází 800 m západně od hlavního náměstí, po pravé straně Ledečské ulice.

Hřbitov byl založen v letech 1888–1890. Pohřby se zde konaly do roku 1942. Celkem asi 200 náhrobků, z toho 18 jednoduchých stél východoevropských válečných uprchlíků z let 1916–1917. V hřbitovním domku čp. 2134, který sloužil jako byt správce, je dochována pamětní deska zakladatelů hřbitova.


 
Tyfový hřbitov
Hřbitov