Ledeč nad Sázavou
Hřbitov se nachází na konci ulice Barborka, na jihozápadním okraji města na svahu rokle u Hrnčířského potoka, v areálu městského hřbitova, směrem od hlavní brány v jeho levé části.

Hřbitov byl založen zřejmě na počátku 17. století (některé zdroje uvádějí rok 1601). Nejstarší náhrobek je z roku 1706. Márnice je z 1. poloviny 19. století, v 90. letech 20. století byla opravena.

Cenný hřbitov s asi 200 náhrobky barokního a klasicistního typu a s jednou tumbou z roku 1799.