Strážnice
Hřbitov se nachází v Sadové ulici, na SV okraji města, v sousedství zámeckého parku.

Hřbitov byl založen pravděpodobně koncem 18. století jako náhrada za starší hřbitov (asi z 15. století, ale spíše po roce 1627). Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1647 (přenesen ze staršího pohřebiště). Pohřby se zde konaly i po druhé světové válce. V letech 1986–1987 byl hřbitov opraven. Hřbitov ze tří stran obklopuje synagogu (výjimečné, obdobou v Čechách je Klausová synagoga v Praze), vedle hřbitova stojí bývalý židovský špitál s pamětní deskou datovanou 1872.

Cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.