Nový Bydžov
Starý hřbitov se nachází 400 m JJZ od náměstí, vstup je z Komenského ulice.

Hřbitov byl založen roku 1520, roku 1735 byl rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1645. Pohřby se zde konaly do roku 1885. Na kraji hřbitova stojí márnice.

Velmi cenný hřbitov s asi 1 500 náhrobky a několika tumbami renesančního a barokního typu.


Nový hřbitov se nachází 1 km JZZ od náměstí v ulici V Aleji, při silnici do Skochovic, je součástí areálu městských hřbitovů.

Hřbitov byl založen roku 1885. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení hřbitova. Pohřby se zde konaly do 50. let 20. století. Je zde dochováno asi 400 náhrobků.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov