Hořice
Starý hřbitov se nachází 500 m severně od náměstí, ve Škrétově ulici.

Hřbitov byl údajně založen ve 2. polovině 17. století a naposledy byl rozšířen roku 1878. Nejstarší dochované náhrobky jsou z konce 18. století. Poslední pohřeb se zde konal roku 1902. Jsou zde hroby židovských vojáků z napoleonských válek a z prusko-rakouské války v roce 1866. Márnice z roku 1776 byla přestavěna na garáž, hřbitovní dům čp. 359, původně s výrazným portálem a nápisovou kartuší, byl přestavěn k obytným účelům.

Cenný hřbitov s asi 800 náhrobky barokního a klasicistního typu.


Nový hřbitov se nachází na východním okraji města, na svatogothardském vrchu
v bezprostředním sousedství městského hřbitova.

Hřbitov byl založen roku 1897, pohřby se zde konaly do druhé světové války. Dochována je pouze zeď, obřadní síň z roku 1900, sloužící potřebám městského hřbitova, a jeden náhrobní kámen bez epitafu. Roku 1967 byl hřbitov zrušen, všechny náhrobky byly odvezeny, poslední čitelný, patřící Juliu Kantorovi, zesnulému v roce 1923, zmizel po roce 1997. Část areálu u hlavního vchodu byla roku 1945 využita jako pohřebiště sovětských vojáků, obřadní síň nyní slouží komunálnímu hřbitovu.


 
Starý hřbitov