Libáň
Židovské oddělení na městském hřbitově se nachází v jeho střední části vedle kaple (márnice). Hřbitov leží na 900 m jižně od náměstí, při silnici do Psinic.

Židovské oddělení bylo založeno roku 1910, poslední pohřeb se zde konal roku 1949.