Větrný Jeníkov
Hřbitov se nachází 1,5 km JJZ od náměstí, nedaleko Dolního mlýna, cesta k němu vede kolem zemědělského družstva, čističky odpadních vod, rybníka a podél potoka.

Hřbitov je neznámého stáří, pravděpodobně byl založen v 17. století. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1700, poslední pohřeb se zde konal na konci 19. století.

Cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.