Dolní Bolíkov
Hřbitov se nachází 500 m JZ od obce v polích.

Hřbitov byl založen koncem 17. století. Dochováno asi 120 náhrobků, nejstarší je z roku 1701. Je zde pohřben je na něm pohřben Heinrich Mayer (1835–1905), zakladatel listu Neues Wiener Tagblatt. Při vstupu jednoduchá průjezdná márnice.