Blevice
Hřbitov se nachází na jižním okraji obce, při silnici do Zákolan.

Hřbitov byl založen pravděpodobně v 1. polovině 17. století. Nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1720. Asi od 2. poloviny 18. století hřbitov patřil náboženské obci v Ješíně, ve 20. století pak náboženské obci ve Velvarech. Poslední pohřeb se zde konal roku 1945. V roce 1890 byl hřbitov rozšířen a ohrazen novou zdí. Hrobnický domek, na kterém je nápis v hebrejštině "Z prachu prach",  je využit jako rekreační chalupa, jejíž uživatelé o hřbitov pečují.

Cenný hřbitov s asi 300 náhrobky barokního a klasicistního typu.