Hostouň
Starý hřbitov se nachází 600 m JZ od obce, ve strmém svahu v úzkém pruhu lesa, na pravém břehu Sulovického potoka. K místu nevede žádná přístupová cesta.

Hřbitov byl založen před rokem 1786. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1786. Poslední pohřeb se zde konal roku 1848. Dochováno asi 40 náhrobků, márnice byla zcela zbořena.


Nový hřbitov se nachází 110 m JZZ od centra obce, nedaleko Sulovického potoka, 300 m SV od starého hřbitova, přístupný štěrkovou cestou ze silnice Hostouň–Pavlov.

Hřbitov byl založen po uzavření předchozího hřbitova. Nejstarší náhrobky jsou z roku 1839.  Dochováno asi 340 náhrobků z let 1856–1936, mezi nimi např. stéla s postavou anděla nebo náhrobek kladenského chirurga Bernarda Sterna (zemřel roku 1876) s epitafem v latinském jazyce. Pohřbeni jsou zde mj. příbuzní spisovatele Oty Pavla. Areál hřbitova s kamennou obřadní síní byl opraven v letech 1996–2001.


 
Starý hřbitov


Nový hřbitov