Slaný
Hřbitov se nachází 700 m SV od hlavního náměstí, mezi ulicemi Lázeňská a Nosečická, asi
v polovině svahu za komunálním hřbitovem.

Hřbitov byl založen roku 1881, předtím se pohřbívalo v Blevicích. Nejstarší náhrobky jsou z doby založení hřbitova. Dochováno pět neúplných řad náhrobků v severojižním směru a jedna řada podél severní zdi. Poslední pohřeb se zde konal roku 1951. V polovině jižní strany hřbitova je obřadní síň z let 1931–1933, zdobená na severní a jižní straně kruhovým oknem s Davidovou hvězdou. Před rokem 1939 byl hřbitov zmenšen. Hřbitov je dnes na soukromém pozemku, veřejnosti nepřístupný. Část hřbitova s hroby je stále majetkem Židovské náboženské obce.