Zlonice
Hřbitov se nachází 600 m JJV od zámku, v polích vedle urnového háje komunálního hřbitova.

Hřbitov byl založen pravděpodobně v 17. století, doložen je od roku 1703. Roku 1892 přikoupil kníže Ferdinand Kinský pozemek na rozšíření hřbitova. Nejstarší náhrobky pocházejí ze 2. poloviny 18. století. Pohřby se zde konaly do druhé světové války. Na kraji hřbitova stojí hrobnický domek.

Hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.