Chlístov
Hřbitov se nachází 1 km SV od obce, na temeni zalesněného vrchu.

Hřbitov byl založen roku 1869. Nejstarší náhrobky pocházejí z doby založení hřbitova, nejmladší je z roku 1923. Dochováno 15 náhrobků a rozvaliny márnice.