Dlouhá Ves
Hřbitov se nachází 300 m JV od katolického kostela, mezi loukami, za posledním domkem
a zahradou.

Hřbitov byl založen nejpozději v 1. čtvrtině 18. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1742. Pohřby se zde konaly do 30. let 20. století (především z Kašperských Hor). Za druhé světové války byl hřbitov nacisty zničen a náhrobky byly odvezeny. Mladší náhrobky se proto nedochovaly. Roku 1945 byly historické stély vráceny a areál částečně zrekonstruován.

Neohrazený hřbitov s 49 prostými náhrobky barokního a klasicistního typu.