Kolinec
Hřbitov se nachází na JV okraji obce, ve velmi příkrém svahu nad silnicí do Hrádku.

Hřbitov byl údajně založen v 1. polovině 14. století (traduje se rok 1339), poprvé je doložen v 1. čtvrtině 18. století. V letech 1803 a 1834 byl rozšířen. Nejstarší nalezený náhrobní kámen (dnes nezvěstný) prý pocházel z počátku 16. století. V současnosti nejstarší čitelný náhrobek pochází z roku 1727. Pohřby se zde konaly do roku 1939. Z márnice v západním koutě hřbitova zůstalo jen obvodové zdivo.

Cenný hřbitov s náhrobky barokního typu.