Podmokly
Hřbitov se nachází 1 km SZ od návsi, na svahu vrchu Kalovy, na hranici lesa a louky, asi 300 m od objektu kravína.

Hřbitov byl založen pravděpodobně kolem roku 1724. Nejstarší náhrobek pochází z roku 1732. Ve 20. století byl hřbitov devastván. Dochováno asi deset viditelných náhrobků, mnoho dalších je pravděpodobně zapadlých v zemi. Torzo průchozí márnice a část ohradní zdi z lomového kamene.