Rabí
Hřbitov se nachází na západním okraji obce, na SZ svahu hradního vrchu.

Hřbitov byl založen před rokem 1724. Nejstarší náhrobky pocházejí z 18. století. Pohřby se zde konaly do počátku 20. století. Vstupní brána s kamenným portálem datovaným rokem 1883.

Hřbitov se 120 náhrobky barokního a klasicistního typu, většina z nich z bílého vápence, zdobená rostlinnými motivy.