Sušice
Starý hřbitov se nachází v ulici Příkopy, JZ od náměstí, přiléhá k městským hradbám.

Hřbitov byl založen roku 1626, ležel uvnitř hrazeného města. V 17., 18. a 19. století byl rozšiřován. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1708. Pohřby se zde konaly do roku 1875. V letech 1987–1988 byl hřbitov opraven.

Velmi cenný hřbitov s asi 140 náhrobky barokního a klasicistního typu.


Nový hřbitov se nachází na předměstí v Křičkově ulici, nad silnicí vedoucí do osady Červené Dvorce.

Hřbitov byl založen pravděpodobně roku 1876, poslední pohřeb se zde konal roku 1946. Je zde památník obětem holocaustu z roku 2000. Dochováno 112 náhrobků. Hrobnický dům čp. 185/12 je využíván k bydlení. 


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov