Švihov
Starý hřbitov se nachází 600 m JVV od náměstí, před železničním viaduktem.

Hřbitov byl založen roku 1644, naposledy byl rozšířen roku 1828. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z doby založení. Pohřby se zde konaly do poslední čtvrtiny 19. století, jeden náhrobek pochází z roku 1913.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu.


Nový hřbitov se nachází 150 m východně od starého hřbitova, za železničním viaduktem.

Hřbitov byl založen po roce 1878. Pohřby se zde konaly do druhé světové války. Náhrobky jsou jen na malé, východní části hřbitova, většina plochy je nevyužitá.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov