Velhartice
Hřbitov se nachází 1 km JZ od obce, v blízkosti chatové osady, na okraji lesa zvaného Kouklovna, v těsné blízkosti modře značené turistické stezky.

Hřbitov byl založen roku 1858. Nejstarší náhrobky pocházejí z doby založení hřbitova. Poslední pohřeb se zde konal roku 1934. Hřbitov je obehnán vysokou zdí. V jeho východní části stojí dva kamenné pilíře jako pozůstatek zaniklé márnice a památník obětem holocaustu.

Hřbitov s 59 náhrobky klasicistního typu.