Kolín
Starý hřbitov se nachází SZZ od Karlova náměstí, mezi ulicemi Na Petříně, Sluneční, Pražská, Kmochova a Nad Zastávkou, hlavní brána je v Kmochově ulici vedle sokolovny, zadní branka je ve Sluneční ulici.

Hřbitov byl údajně založen roku 1418, několikrát byl rozšiřován, například v 17., 18. a 19. století. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z roku 1492. Pohřby se zde konaly do roku 1887. Jsou zde hroby významných rabínů a talmudských učenců, pohřben je tu i Becalel ben Jehuda Liva-Lőw (zemřel 1599), syn pražského vrchního rabína Jehudy ben Becalela (neboli rabiho Lőwa – podle pověsti tvůrce Golema). Hřbitov byl zmenšen kvůli stavbě skautské klubovny.

Velmi cenný hřbitov s více než 2 600 náhrobními kameny, dokumentujícími vývoj náhrobku od 15. do 19. století. Druhý nejstarší zachovaný hřbitov v Čechách (po pražském hřbitově na Josefově).


Nový hřbitov se nachází 1 km severně od centra ve čtvrti Zálabí, po levé straně Veltrubské ulice (vedoucí do Veltrub), zcela na konci města.

Hřbitov byl založen roku 1887, poslední pohřeb se zde konal roku 1979. Za druhé světové války byl těžce poškozen náletem. Je zde pomník 6 vězňů – obětí transportu z koncentračního tábora v lednu 1945. Dále pomník z roku 1950 se jmény 480 obětí holocaustu z Kolínska. Obřadní síň sloužila i jako modlitebna, roku 1989 byla zbořena. Hřbitov byl zmenšen kvůli nedaleké bytové výstavbě. Hřbitov je čištěn od vegetace, po roce 1956 byla opravena zeď a brána.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov