Holešov
Hřbitov se nachází v SZ části města, mezi ulicemi Hankeho a U Rusavy, přístup k němu je průchodem z ulice Hankeho.

Hřbitov je neznámého stáří, rozšiřován byl v letech 1701, 1713 i později. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1647. Poslední pohřeb se zde konal roku 1975. V západní části je tzv. "rabínský pahorek" s hroby rabínů a několika tumbami. Významná je tumba rabína Šacha (zemřel roku 1661), postavená roku 1817 a obnovená roku 1897. Pohřbeni jsou zde mj. i členové rodiny Jelinků z Vizovic, výrobci známé slivovice. Vysoká ohradní zeď byla částečně obnovena na počátku 18. století, když velká povodeň roku 1686 strhla původní ohradu a odnesla i část hrobů. Oproti jiným hřbitovům zde patrně nebyly nasypávány nové vrstvy půdy, prohloubenina při zdi u říčky Rusavy je spíše památkou na zmiňovanou povodeň, než dokladem, že ostatní části hřbitova se zvyšovaly násypem. V obřadní síni je pamětní deska se jmény 253 obětí holocaustu z města a okolí. Roku 1987 byl hřbitov opraven.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního, klasicistního i novodobého typu.