Koryčany
Hřbitov se nachází na SV okraji obce, ve stráni nad ulicí Cihelny.

Hřbitov pochází ze 17. století, z této doby jsou i nejstarší náhrobky.

Cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.