Litoměřice
Židovské oddělení na městském hřbitově se nachází v jeho severní části, ale některé náhrobky jsou roztroušeny i na dalších plochách hřbitova. Hřbitov leží na 900 m západně od hlavního náměstí, při silnici do Michalovic.

Malé židovské oddělení bylo založeno roku 1876–1878, poslední pohřeb se zde konal roku 1987.