Roudnice nad Labem
Starý hřbitov se nachází 900 m západně od zámku, v Třebízského ulici.

Hřbitov byl pravděpodobně založen roku 1613, několikrát byl rozšiřován. Nejstarší dochovaný náhrobek je z roku 1611, byl sem přenesen ze staršího hřbitova, který byl zlikvidován po roce 1613. Poslední pohřeb se zde konal roku 1896. V severní části hřbitova je skupina hrobů mučedníků – obětí pogromů a feudální zvůle.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu.


Nový hřbitov se nachází 1 800 m západně od mostu, v Hřbitovní ulici, za komunálním hřbitovem.

Hřbitov byl založen roku 1890. Pohřby se zde konaly i po druhé světové válce. Roku 1985 byla většina náhrobků odvezena. Při vstupu na hřbitov stojí zřícenina obřadní síně v maurském slohu, zničené požárem.

Zanedbaný zbytek hřbitova, nyní probíhá oprava hřbitovní zdi.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov