Terezín
Národní hřbitov se nachází 700 m východně od náměstí, před Malou pevností.

Na národním hřbitově jsou pozůstatky 26 000 vězňů, mezi nimiž bylo mnoho židovských obětí.


Hřbitov ghetta se nachází 800 m jižně od náměstí, sousedí s městským hřbitovem.

První pohřeb se zde konal v prosinci 1941, poslední v říjnu 1942 (později byli mrtví spalováni). Celkem je zde pohřbeno asi 9 000 (podle jiného pramene 13 000) zemřelých v 1250 jednotlivých a 217 hromadných hrobech. Roku 1975 byl hřbitov jednotně upraven (symbolické náhrobní kameny) a postaven ústřední žulový pomník v podobě sedmiramenného svícnu. Náhrobky jednotlivců se jmény byly tehdy přemístěny k západnímu okraji hřbitova.


Židovské oddělení na městském hřbitově se nachází 1 km jižně od náměstí.

Židovské oddělení bylo založeno kolem roku 1915. Poslední pohřeb se zde konal kolem roku 1918. Jsou zde hroby zajatců z ruské armády a haličských uprchlíků z doby první světové války.

Hřbitov s náhrobky pozdně klasicistního a secesního typu.


 
Národní hřbitov
Hřbitov ghetta
Židovské oddělení městského hřbitova