Úštěk
Hřbitov se nachází 1 km JZ od obce, na svahu nad osadou Lhota.

Hřbitov byl pravděpodobně založen v 16. století. Nejstarší náhrobky pocházejí z 2. poloviny 16. století. Poslední pohřeb se zde konal roku 1937. Na hřbitově je speciální dětské oddělení.

Velmi zanedbaný a neudržovaný hřbitov s velkým množstvím povalených náhrobků.