Drahonice
Hřbitov se nachází mezi poli 1 km JVV od vsi na svahu klesajícím k jihu, z obce kolem něj vede polní cesta.

Hřbitov byl údajně založen v 16. století, poprvé je doložen roku 1724. Na hřbitově dochována necelá stovka náhrobních kamenů z let 1826–1904 a torzo márnice.