Liběšice
Starý hřbitov se nachází 1 km JV od centra obce, v polích mezi chmelnicemi.

Hřbitov byl založen v 18. století (údajně roku 1776). Nejstarší náhrobky jsou pravděpodobně z 18. století. Hřbitov je obehnán masivní opukovou zdí, nyní již na jednom místě provalenou. Opuštěný, neudržovaný hřbitov, přístupný jen v době vegetačního klidu.

Hřbitov s několika desítkami náhrobků, mj. barokního a klasicistního typu.


Nový hřbitov se nachází 1 km východně od centra obce, při silnici vedoucí do Tuchořic, za obcí Dubčany.

Hřbitov byl založen roku 1897. Dochováno 7 náhrobků z let 1900–1915 a demolovaná torza dvou hrobnických domků se zbytky maurských oken. Hřbitov je neudržován, zdevastován.


 
Starý hřbitov
Nový hřbitov