Měcholupy
Hřbitov se nachází 1,5 km JV od obce, na okraji obce, nad silnicí vedoucí do Želče. Z dálky je k rozpoznání podle vysokých topolů, které na hřbitově rostou.

Hřbitov byl založen roku 1857. Za druhé světové války byl zdevastován nacisty. Dochováno asi 30 náhrobků z let 1890–1928. Z márnice v SV rohu hřbitova, stejně jako z ohradní zdi, zbyly jen malé zbytky. Zcela opuštěný, zarostlý hřbitov bez přístupové cesty.