Vrbno nad Lesy
Hřbitov se nachází mezi vesnicemi Vrbno nad Lesy a Hřivčice. Přístupová cesta k němu vede z Hřivčic směrem k JZ mezi poli, kolem komunálního hřbitova, za železničním podjezdem asi 50 m doprava na kraji pole.

Hřbitov s náhrobky od poloviny 18. století. Původně patřil snad židovské náboženské obci v Panenském Týnci, později v Hříškově. Na kraji hřbitova je zbytek márnice.

Velmi zanedbaný a zarostlý hřbitov s velkým množstvím povalených a zapadlých náhrobků.