Bosyně
Hřbitov se nachází mezi Bosyní a Kokořínem, 600 m od Bosyně na kraji lesíka za osamoceným domem, směrem od Bosyně po pravé straně.

Hřbitov byl pravděpodobně založen v 18. století. Nejstarší náhrobky pocházejí z konce 18. století.

Značně zpustlý zbytek hřbitova.