Byšice
Hřbitov se nachází v centru obce, na mírném kopečku severně za obecním úřadem.

Hřbitov byl založen údajně na počátku 17. století. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1723.

Hřbitov s cennými náhrobky barokního a klasicistního typu.