Mělník
Hřbitov se nachází 1 km SV od hlavního náměstí na předměstí Záduší, za železniční tratí v ulici Dobrovského, v "zahradě" za původním hrobnickým domkem čp. 1743/30, kde je nyní pekárna. Hřbitov není z ulice nijak označen.

Hřbitov byl založen roku 1878. Nejstarší náhrobky pocházejí z poslední čtvrtiny 19. století. Pohřby se zde konaly do druhé světové války.