Mladá Boleslav
Hřbitov se nachází v jižní části města, 400 m od hradu v části zvané Na Dubcích v prudké stráni, hlavní vchod je z Pražské ulice.

Hřbitov je doložen od roku 1584, byl několikrát rozšířen, v roce 1715 to bylo kvůli morové nákaze. Nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1604. K nejvyhledávanějším patří hrob Jakoba Baševiho z Treuenburgu (1570 Verona–1634), prvního nobilitovaného Žida v Habsburské monarchii a finančníka Albrechta z Valdštejna. Poslední pohřeb se zde konal přibližně v 60. letech 20. století. Při hlavním vstupu na hřbitov stojí hrobnický dům, dnes byt správce. V nové části hřbitova je rekonstruovaná osmiboká obřadní síň z roku 1889 s šesti tabulemi s liturgickými texty v interiéru a expozicí dokumentující historii židovské populace na Mladoboleslavsku. V sousední funkcionalistické márnici z roku 1937 s dochovaným obřadním stolem je expozice věnovaná pohřbívání, hřbitovům a náhrobkům.

Hřbitov s asi 2 000 cennými náhrobky renesančního, barokního a klasicistního typu.