Černovice
Hřbitov se nachází 800 m severně od náměstí.

Hřbitov byl založen v 17. století, nejstarší náhrobky jsou z konce 17. století. Poslední pohřeb se zde konal roku 1940. Na kraji hřbitova je opravená márnice, ve které je umístěna expozice věnovaná dějinám Židů v okolí Černovic. Hřbitov byl restaurován roku 1992 a v současné době. Přístupová cesta ke hřbitovu je lemována kameny, které jsou pojaty jako symbolická vzpomínka na černovické Židy. Na každém kameni je deska, na které je uvedeno jméno, datum narození a stručný osud. Po levé straně cesty jsou jména těch, kteří nepřežili holocaust, a po pravé straně jména těch, kteří se dožili poválečných let.

Hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.