Protivín
Hřbitov se nachází 1,3 km SV od náměstí, po pravé straně silnice vedoucí lesem do osady Bečelov, na úbočí Holého vrchu.

Hřbitov byl založen roku 1878. Dochováno asi 20 náhrobků, nejstarší je z doby založení hřbitova. Roku 1939 byl hřbitov zdevastován a většina náhrobních kamenů byla posléze odvezena. Ohradní zeď z lomového kamene je rozvalená, z márnice zůstaly jen základy.