Kasejovice
Hřbitov se nachází 500 m SSZ od kostela, na návrší v polích.

Hřbitov byl pravděpodobně založen roku 1704, v 18. a 19. století byl rozšířen. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1710. Poslední pohřeb se zde konal před rokem 1943. Na hřbitově je speciální dětské oddělení. Na kraji hřbitova stojí hrobnický domek. Hřbitov byl restaurován po roce 1971.

Velmi cenný hřbitov s náhrobky barokního a klasicistního typu.